MELCUL VIU DIN SPECIA HELIX POMATIA (MELCUL DE LIVADÃ)

1. DESCRIERE

    Melcul de livadã este un melc de talie mare, forma cochiliei este sfericã, globularã, cu vârful conic. Aspectul exterior al cochiliei diferã sculptural si coloristic dupã subspecii, vârstã, alimentatie, umiditate si altitudine.
    Culoarea cochiliei: dominã cafeniul cu nuante de cafeniu deschis, pânã la brun deschis, peste culoarea de bazã suprapunându-se dungi (benzi) cu nuante mai închise, în general în numãr de 5, uneori distincte, alteori unite în diferite forme.
    Culoarea cãrnii melcului de livadã este alb-rozã.

 
 
   

2. UNDE SE GÃSESC

    Este mai rãspândit în zonele cu vegetatie bogatã, grãdini, livezi, vii, marginea apelor si pãdurilor, de obicei în locuri umede, umbroase, cu iarbã, urzici, etc.

3. CUM SE GÃSESC

    Gãsirea zonelor unde acestia sunt în numãr mare se face cercetând locurile de mai sus, întrebând agricultorii, oierii, pãdurarii sau pe cei care au mai recoltat melci.Un alt indiciu este gãsirea de cochilii goale în aceste locuri.